Cégalapítás 2015, cégmódosítás 2015, kft alapítás 2015, könyvelés és székhelyszolgáltatás Budapest hírek.
Cégalapítás 2012 - új eltiltási kritériumok- azaz ki nem alapíthat, vezethet céget 2012-től?
2012.3.16 9:25:14


A szigorításokat a Gazdasági társaságokról sz. 2006. évi. IV. tv., illetve az Adózás rendjéről sz. 2003. évi XCII. tv. tartalmazza.

Előbbi változásai 2012. március elsejétől élnek, utóbbié pedig már 2012. január elsejétől, tehát mindkettő hatályos.

Nézzük a hatálybalépést tekintve első megszorító kritériumcsomagot:

nem kap adószámot az a cég, - így a cégalapítási kérelmét a cégbíróság elutasítja -  amelynek vezető tisztségviselője, illetve többségi tulajdonosa, olyan személy,

 • aki olyan cégben, amelynek 180 napon keresztül folyamatosan 15 millió forintot meghaladó adótartozása van (a legnagyobb adóteljesítményű adózóknál 30 millió forint), tag, vagy vezető tisztségviselő, feltéve, hogy a jogviszonya a folyamatos adótartozás fennállásának 180. napját megelőző 180. napon, vagy azután bármelyik napon fennállt
 • akinek a kérelem beadását megelőző 5 éven belül jogutód nélkül megszűnt olyan cégben volt vezető tisztségviselői vagy tagi jogviszonya, amely cég legalább 15 milliós adótartozással szűnt meg, (a legnagyobb adóteljesítményű adózóknál ez 30 millió forint), feltéve, hogy a felszámolás kezdő napját megelőző 180. napon vagy az azt követő bármelyik nap fennállt a jogviszonya
 • amely más olyan adózóban volt vezető tisztségviselő vagy tag, amely adózó adószámát jogerősen törölték 5 éven belül, feltéve, hogy az adószám törlését kimondó jogerős határozathozatal napján, vagy azután bármikor fennállt a jogviszonya                            
 • Amely maga is 15 milliót (itt is érvényes a 30 milliós küszöb is) meghaladó adótartozással rendelkezik folyamatosan 180 napja. Ez érvényes mind a természetes mind pedig a gazdasági társaságokra, mint tagokra is.

A Gazdasági Társaságokról sz. törvény két helyen tartalmaz megszorítást: az 5. §-ban, és a 23. §-ban.

Nézzük sorrendben:

A tagokra vonatkozó eltiltás Gt. 5. §.

- ez a paragrafus korábban négy bekezdésből állt – ebből egy bekezdés nem tiltás - , a változás után, (hatálybalépés: 2012. március 1.) immáron tíz (!) bekezdése van a törvénynek. Lássuk.

2012. március elsejéig:

 1. Természetes személy csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag.
 2. Kiskorú személy nem lehet korlátlanul felelős cég tagja
 3. Kkt, és Bt nem lehet korlátlanul felelős tagja cégnek

2012. március elsejétől - ezek mellett - változás, szigorítás:

 • Nem lehet egyszemélyes kft tagja, illetve bt beltagja, kkt tagja, illetve más cég 100 %-os, vagy többségi (50 %-) tulajdonosa az a személy, akinek felelősségét a jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás végén a bíróság megállapította, és ebből adódó helytállási, fizetési kötelezettségének nem tett eleget. (ide tartozhat a felszámolási eljárás, törlési eljárás stb). Tehát nincs automatikus eltiltás felszámolási eljárás után, csak ha a bíróság megállapította a felelősségét, az elmaradt kifizetések után !

-   Ide veszi a törvény a 104-es paragrafusból eredő helytállási kötelezettséget. Ez azokra vonatkozik, akik Bt beltagjai, vagy Kkt korlátlanul felelős tagjai voltak, és kiléptek a cégükből valamilyen  módon, ilyenkor 5 évig helyt kell álljanak a kilépés után is a cégtartozásokért. Aki ezt nem rendezi, kerül eltiltás alá. Ez vonatkozik a társaságba be nem lépő jogutódra, és örökösökre is. A jogvesztő határidő 5 év!

A tilalom hatálya a végrehajtási eljárás időtartama, vagy annak eredménytelenségétől számított 5 év !

 • aki a megszüntetési eljárás évében, vagy azt megelőző (!) évben adott cégnél legalább többségi tulajdonos volt, vagy vezető tisztségviselő volt, az eltiltás a megszüntetési eljárás révén történő törléstől számított 5 év.

A megszüntetési eljárás hivatalbóli törlési eljárást jelent, tehát nem felszámolási eljárást!

Vezető tisztségviselőkre vonatkozó eltiltás Gt. 23.§.

Maradtak a régi eltiltási „verdiktek”:

 • akit bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, és amíg nem szabadult a hátrányos jogkövetkezmények alól
 • akit eltiltottak a vezető tisztség gyakorlásától. Illetve akit eltiltottak olyan tevékenység gyakorlásától, amely az alapítandó cég fő tevékenységi köre.

ez ezekhez csapódó új szabályok:

 • aki olyan cégben volt vezető tisztségviselő, vagy többségi tulajdonos, amely céget megszüntetési eljárás keretei között töröltek 5 éven belül. Ez a kritérium a megszüntetési eljárás megindulásának iőpontjára, a törlés évére, és a törlés előtti évre is vonatkozik!
 • Akinek felelősségét a jogutód nélkül megszűnt gazdasági társaság tartozásaiért kimondták, és ezen fizetési kötelezettségeit nem rendezte
 • Akivel szemben a bíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében bírságot szabott ki, és ezen fizetési kötelezettségét nem teljesítette
 • Aki a   - korábban tárgyalt 104-es §-ból eredő - cégből (Bt beltag, Kkt tag) történő kilépés után, vagy öröklés után a rá háruló cégtartozást nem rendezte

Summa summárum, a korábbiakkal ellentétben 2012-től nyomatékosabban kell figyelni az eltiltási, kizárási szabályokat, sokkal körültekintőbben kell eljárni. Eddig ez nem okozott különösebb gondot, kevés volt a cégalapítástól eltiltottak száma, azonban az új szabályok miatt ezen állampolgárok, cégek száma megsoksorozódik, fokozza a problémát, hogy az új szabályok száma nagy, körülmányesen, hosszan, és néhol nem is pontosan vannak megfogalmazva. Az adóregisztrációval kapcsolatban kérhető előzetes kontroll a NAV-tól (Art. 2003.évi XCII tv. 24/E. §, - ehhez tartania is kell magát 15 napig, - ha csak nem következik be változás adózói oldalról, a Gt. 5.§ és 23.§-al kapcsolatban pedig sajnos ilyen igazolásra, előzetes hivatali kontrollra nincs lehetőség - meg kell előgedniük a cégalapításon gondolkodódnak a saját és ügyvédjük cégalapítás előtti kontrolljával. A gyakorlat azt mutatja, hogy a leggyakoribb ilyen elutasítási indok az adóregisztrációnál feltételként megszabott adószámtörléshez kapcsolódik - az elmúlt években cégek tömegeinek törölték az adószámát - sokan ezzel nem foglalkoztak, mivel cégük nem is működött.


Gálusz Gábor

 

Központi irodánk 1027 Budapest, Bem Rakpart 50. sz. alatt


 Cégalapítás 2018, cég alapítása és kft alapítás, kft alapítása a főoldalunk profilja. Cégalapítás már 12.900.- + ÁFA áron 2018-ben is, ami a legkedvezőbb a jelenlegi piacon. Cégalapítás ügyvéd jelenlétében. Elektronikus cég alapítása, egyszemélyes  kft alapítás. Magyarország piacvezető cégalapítási oldala.

CÉGALAPÍTÁS

 Cégalapítás, kft alapítás az oldal fő profilja és igyekszünk hatékony segítséget nyújtani a különböző cégjogi eljárásokkal kapcsolatban is (cégmódosítás, átalakulás más cégformára,cég adásvétel stb.) Elérhetőségeinken kérhet időpontot konzultációra. Kérje szakembereink segítségét!

Tekintse meg hírportálunk főoldalát, magyarország leglátogatottabb cégalapítási és cégeljárási weblapját!

Cégalapítás 2014-ben, kft cég alapítása, cégalapítás olcsón, cégalapítás feltételei, cégalapítás menete        Cégmódosítás, cégmódosítás olcsón, cég módosítása ingyen, céges változtatások        Kft alapítás, kft alapítása, kft alapítás feltétele, kft alapítás menete        Ingyen cégalapítás elérhető csomagban, cégalapítás ingyen        Könyvelés szakértőkkel és garanciával, könyv vezetés, bérszámfejtés        Székhely, székhely szolgáltatás, cég székhely igénylése