Cégalapítás 2015, cégmódosítás 2015, kft alapítás 2015, könyvelés és székhelyszolgáltatás Budapest hírek.
A cégalapítás akadálya 2012-ben 1. - avagy az adóregisztrációs eljárás
2012.1.4 0:49:25


Az adóregisztrációs eljárás új eleme az adózás rendjéről szóló törvénynek. Az adóhatóság egy ill. nyolc munkanapon belül határoz az adószám kiadásáról. Utána következhet csak a cégjogi bejegyzési aktus. Ha a NAV elutasítja az adószám kiadását, és a cég adóköteles tevékenységet végez, akkor a cég előtársasági időszakában keletkezett adókötelezettségért az elutasított cég tagjai korlátlanul felelnek.

Mi az az adóregisztrációs eljárás?

Az adóregisztrációs eljárás célja az, hogy kiszűrje a jelentős adótartozást felhalmozó, vagy adóhatósági szempontból kockázatosnak ítélt adózói köröket, továbbá cél az, hogy ezen természetes személyek, jogi személyek kizárásra kerüljenek meghatározott időre olyan adózói működésből, amelynek előzetes feltétele az adószám megállapítása.

Az adóhatóság megtagadhatja az adószám megállapítását. Ezt akkor teheti meg, ha a cégalapítás során olyan céggel kapcsolatban nyújtanak be cégalapítási, cégbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz, amelynek vezető tisztségviselői, tagjai az alábbi objektív szempontok szerint különösen kockázatosnak minősülnek adójogi szempontból.

  1. Más olyan adózóban vezető tisztségviselő, vagy tag, amely adózó 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 15 millió forintot meghaladó, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, feltéve, hogy a jogviszonya az adótartozás keletkezését megelőző 180. napon vagy azt követő bármelyik napon fennállt.
  2. Az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül a NAV által nyilvántartott fenti paraméterű adótartozással rendelkező jogutód nélkül megszűnt cégben vezető tisztségviselő vagy tagi jogviszonyban állt. Lehetetett az akár egy napos jogviszony is.
  3. Olyan adózó adószámát a NAV az adószám igénylését megelőző 5 éven belül felfüggesztést vagy jogellenes működés miatt törölte, ahol tag, vezető tisztségviselő volt az adószámot igénylő leendő adózó tagja, vezető tisztségviselője az adószám jogerősen törlésének napján, vagy azután

Amennyiben az állami adóhatóság megtagadja az adószám kiadását, az adózó vezető tisztségviselője, vagy tagja 8 munkanapon belül kimentési kérelmet terjeszthet elő, amelyben bizonyítania kell, hogy:

  1. Az adótartozást az adózó arra tekintettel nem tudta kiegyenlíteni, mert az általa teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét részben vagy egészben nem egyenlítették ki, és a határidőre ki  nem egyenlített követelés összege az adótartozás összegét eléri vagy meghaladja, és az adótartozást felhalmozó adózó a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az általában elvárható
  2. az adószám megtagadására okot adó adószám törléssel érintett adózóban tagsági jogviszonnyal nem rendelkezett, és vezető tisztségviselőként úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában az elvárható. Meg kell jegyezni, hogy az adószám megállapításának megtagadásáról hozott határozat mindaddig nem emelkedik jogerőre, ameddig a kimentési kérelemről jogerősen nem döntöttek. Addig az állami adóhatóság technikai adószámot állapít meg, amely gazdasági tevékenység végzésére nem jogosít fel.

Ha az állami adóhatóság az adószám kiadására vonatkozó kérelmet jogerősen elutasítja, az esetben az adózó tagjai korlátlanul felelnek a ki nem fizetett adótartozásért.

Mindezeken túl az adóhivatal az adószámot törölheti egy éven belül, ha bebizonyosodik, hogy annak megállapítására valamilyen fent ismertetett objektív akadály ellenére került sor. Ilyen esetben az adóhatóság felszólítja az adózót az akadály 15 napon belüli megszüntetésére. Itt is kimentési kérelmet terjeszthet elő a tag vagy vezető tisztségviselő. Ha az adóhatóság az adószámot törli, a bíróság kényszer-végelszámolást rendel el.

Azért, hogy a leendő cégtagokat, vezető tisztségviselőket ne érhesse váratlanul egy adószám kiadásának elutasítása, megtagadása, így a cégbíróság részéről a cégbejegyzés elutasítása, igazolást kérhetnek, hogy rájuk tekintettel az adóhatóság nem fogja elutasítani az adószám kiadását. Ez az igazolás 15 napig érvényes.

Gálusz Gábor

 

Központi irodánk 1027 Budapest, Bem Rakpart 50. sz. alatt


 Cégalapítás 2018, cég alapítása és kft alapítás, kft alapítása a főoldalunk profilja. Cégalapítás már 12.900.- + ÁFA áron 2018-ben is, ami a legkedvezőbb a jelenlegi piacon. Cégalapítás ügyvéd jelenlétében. Elektronikus cég alapítása, egyszemélyes  kft alapítás. Magyarország piacvezető cégalapítási oldala.

CÉGALAPÍTÁS

 Cégalapítás, kft alapítás az oldal fő profilja és igyekszünk hatékony segítséget nyújtani a különböző cégjogi eljárásokkal kapcsolatban is (cégmódosítás, átalakulás más cégformára,cég adásvétel stb.) Elérhetőségeinken kérhet időpontot konzultációra. Kérje szakembereink segítségét!

Tekintse meg hírportálunk főoldalát, magyarország leglátogatottabb cégalapítási és cégeljárási weblapját!

Cégalapítás 2014-ben, kft cég alapítása, cégalapítás olcsón, cégalapítás feltételei, cégalapítás menete        Cégmódosítás, cégmódosítás olcsón, cég módosítása ingyen, céges változtatások        Kft alapítás, kft alapítása, kft alapítás feltétele, kft alapítás menete        Ingyen cégalapítás elérhető csomagban, cégalapítás ingyen        Könyvelés szakértőkkel és garanciával, könyv vezetés, bérszámfejtés        Székhely, székhely szolgáltatás, cég székhely igénylése