Cégalapítás 2015, cégmódosítás 2015, kft alapítás 2015, könyvelés és székhelyszolgáltatás Budapest hírek.
Cégalapítás: nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, GYED-ben, GYES-ben, GYET-ben részesülők stb. keresőtevékenységének korlátai.
2011.10.8 15:51:24


 

 

Munkavállalói kör

(Jogszabályi hely)

Keresőtevékenység korlátozása

1.)

Nyugdíjkorhatárt el nem ért öregségi nyugdíjasok, akik 2008. január 1- e előtt nyugdíjasokká váltak

Semmilyen korlátozás sem érinti őket.

2.)

Nyugdíjkorhatárt el nem ért öregségi nyugdíjasok, akik 2007. december 31-ét követően váltak nyugdíjassá.

(Tny.tv. 83/B. §)

Nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmük éves szinten a minimálbér 18-szorosát érheti el.  2011-ben 1.404.000 Ft-ot.

Amennyiben ezt túllépi: nyugellátása az adott évben szünetel, illetve ha erre csak decemberben kerül erre sor, akkor az érintettnek a december havi nyugdíját vissza kell fizetnie.

3.)

Rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas.

(Tny.tv. 36/D. §, ill. 36/G. §)

Hat egymást követő hónapra vonatkozó jövedelmének havi átlaga nem haladhatja meg

* a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és

* a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.

Amennyiben ezt túllépi, akkor megszűnik a nyugdíjjogosultsága.

Nem szűnik meg, ha hat egymást követő hónap bármelyikében kereső tevékenység folytatása hiányában nem volt figyelembe vehető kereset, jövedelem. Ebben az esetben a hat egymást követő hónap számítása a keresőtevékenység folytatásának hónapjától újra kezdődik.

4.)

Rehabilitációs járadékban részesülő

(2007. évi LXXXIV. tv. 13. §)

A rehabilitációs járadékban részesülő 6 egymást követő hónapra vonatkozó - a személyi jövedelemadóval és a járulékokkal csökkentett - keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladhatja meg a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének 90 százalékát, illetve annak a megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelés(ek) mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori minimálbér összegét. Amennyiben ezt az összeget az érintett jövedelme túllépi, akkor meg kell szüntetni az ellátást.

 

5.)

Átmeneti járadék és rendszeres szociális járadék.

(387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §)

Hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át.

6.)

GYED-ben részesülő

(Eb.tv. 42/A. §)

Keresőtevékenységet nem folytathat.

 

7.)

GYES-ben részesülő

(Cst. 21., 21/A. §)

A GYES-ben részesülő - ide nem értve a nagyszülőt, az örökbefogadó szülőt a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját – kereső tevékenységet

  1. a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
  2. a gyermek egyéves kora után heti har-minc órát meg nem haladó időtartam-ban folytathat, vagy idő- korlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik
  3.  a tartósan beteg vagy súlyosan fogyaté-kos gyermek egyéves kora után időkorlá-tozás nélkül folytathat,
  4. ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat azzal a megkötéssel, hogy a GYES-ben részesülő személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre.

A kiskorú szülő gyermekének GYES-ben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.
A GYES-ben részesülő nagyszülő a gyermek hároméves kora után, a b) pontban szerint folytathat.
Nem jár GYES a nagyszülőnek, ha - kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] helyezik el.

 

8.)

GYET

(Cst. 24. §)

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy, kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

 

Központi irodánk 1027 Budapest, Bem Rakpart 50. sz. alatt


 Cégalapítás 2018, cég alapítása és kft alapítás, kft alapítása a főoldalunk profilja. Cégalapítás már 12.900.- + ÁFA áron 2018-ben is, ami a legkedvezőbb a jelenlegi piacon. Cégalapítás ügyvéd jelenlétében. Elektronikus cég alapítása, egyszemélyes  kft alapítás. Magyarország piacvezető cégalapítási oldala.

CÉGALAPÍTÁS

 Cégalapítás, kft alapítás az oldal fő profilja és igyekszünk hatékony segítséget nyújtani a különböző cégjogi eljárásokkal kapcsolatban is (cégmódosítás, átalakulás más cégformára,cég adásvétel stb.) Elérhetőségeinken kérhet időpontot konzultációra. Kérje szakembereink segítségét!

Tekintse meg hírportálunk főoldalát, magyarország leglátogatottabb cégalapítási és cégeljárási weblapját!

Cégalapítás 2014-ben, kft cég alapítása, cégalapítás olcsón, cégalapítás feltételei, cégalapítás menete        Cégmódosítás, cégmódosítás olcsón, cég módosítása ingyen, céges változtatások        Kft alapítás, kft alapítása, kft alapítás feltétele, kft alapítás menete        Ingyen cégalapítás elérhető csomagban, cégalapítás ingyen        Könyvelés szakértőkkel és garanciával, könyv vezetés, bérszámfejtés        Székhely, székhely szolgáltatás, cég székhely igénylése