Cégalapítás 2015, cégmódosítás 2015, kft alapítás 2015, könyvelés és székhelyszolgáltatás Budapest hírek.
Cégalapítás - A követelések elévülésének adójogi vonzata. Összehasonlítás az új és a régi Ptk –val, valamint más jogszabállyal.
2015.6.16 12:01:42


Az összehasonlítás a Polgári Törvénykönyv régi és új szabályainak, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény viszonyaiban történik meg.

Sokszor tapasztaltuk azt az esetet, amikor a törvény előírásai nem párhuzamosak más szabályozásokkal, eltérőek, és nem is azok kerülnek előtérbe, amiket gondolnánk. Ilyen például a központi ügyintézés is, amelyet a társasági szerződésbe a cégalapítás során nem kell kötelezően belefoglalni, és el is térhet a székhelytől a Polgári Törvénykönyv, és a Cégtörvény alapján is, viszont, az adóhatóságnál más szabályok érvényesülnek, ezért hozzájuk be kell jelenteni az eltérést.

Már cégalapítás során fel kell készülnie...Hasonló eset a követelés is, és annak az elévülése, az egyes releváns törvények tükrében.

A Polgári Törvénykönyv 2014. március 15 –én lépett hatályba, amelynek a következménye, hogy most már a gazdasági társaságokat is szabályozza, többek között a cégalapítás menetét is, de emellett sok más rendelkezést is, amely többé – kevésbé szintén megváltozott.

Az elévülés is valamelyest új fogalmat öltött a Polgári Törvénykönyv újjászületése során. A következőket kell tudni a Ptk. által megfogalmazott elévülés tekintetében: 6:22. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

A régi Polgári Törvénykönyv, szintén öt éves időintervallumban adta meg az elévülés idejét, ebből a szempontból változás nem történt.

Változott viszont, az elévülés megszakadása, amelybe beletartozott a régebbi szabályozás szerint, a teljesítésre irányuló írásban történő felszólítás is. Valamint, a megegyezéssel történő módosítás, és a bírósági úton keresztül történő követelés is. Ez mind a 2014. március 15 –e előtti rendelkezésekből, a 327. § (1) bekezdésbe tartozott bele. Emiatt, az újjá szabályozás miatt, most már egy írásbeli felszólítás önmagában nem jelenti az elévülés megszakítását.Miért fontos az elévülés megszakítása?

Eddig a társaságok küldtek egy levelet a tartozó félnek, ami miatt megszakadt az elévülés. Mivel ez már lehetetlen, ezért minden olyan tartozás, amely a 2013 – as évben keletkezett, öt évvel később, 2018 –ban, behajthatatlanná válik, elévül, mert nincs, ami miatt ez megszakadna és újraindúlna.

Ahogy azt már fentebb is írtam, a bíróság előtt lehet érvényesíteni a régi és az új Ptk. szerint is a kötelezettségeket más társaságok részéről, viszont nagyon figyeljünk a többi jogszabályra, mert az érvényesítés tárgya nem mindegy, hogy mire lett felhasználva.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 3. számú mellékletének a 10. pontja szerint, ( 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli: d) az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg - ideértve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra.
A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen: 10. a bíróság előtt nem érvényesíthető, továbbá az elévült követelés miatt elszámolt ráfordítás.)
nem érvényesíthető a bíróság előtt: 1. az a ráfordítás, amely nem a társaság érdekében keletkezett, valamint 2. az a ráfordítás, ami az elévült követelésből adódik.

Az elévülés kérdése azért nem hanyagolható kérdés, mert a ráfordítást az adóból le lehet vonni. Abban az esetben nem vonható le, hogy ha elévült, valamint nem lehet bírósági úton érvényesíteni, vagyis a fenti kettő feltételnek megfelel. Ekkor az adóalapnak a csökkentése nem történhet meg, így a társasági adóalap megnő a követelés összegével. Csak abban az évben kell leadózni az elévült követelést, amikor az elévülés ideje lejárt, és már nem tudjuk követelni többet.

Ezzel szemben az adóalap mindaddig csökkenthető a követelés összegével, ameddig be nem következik az elévülés, és követelni tudjuk a kötelezettséget.

A gazdasági társaságoknak nem csak az adóalap növelése lehet az egyetlen hátránya, amely a behajthatatlan kötelezettségből fakad. Ha a kimaradt kötelezettség akkora összegű, hogy az, egy idő után már nem elhanyagolható, akkor a leggyorsabb megoldás az szokott lenni, hogy kölcsön kérnek egy másik társaságtól.

A probléma akkor adódik, hogy ha a társaság, aki felé a kötelezettség keletkezett, azt mondja, hogy nem jártunk el körültekintően, nem követtünk el mindent annak érdekéban, hogy visszaszerezzük a követelést, így neki is hiány keletkezett. Emiatt, akár fel is jelenthetnek.

A jogszabályok folyamatosan változnak, ami nem csak a cégalapítás során lehet ránk hatással, hanem a társaság későbbi működését is befolyásolni tudják rendkívül erőteljesen.

 

Központi irodánk: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I./1.


 Cégalapítás 2018, cég alapítása és kft alapítás, kft alapítása a főoldalunk profilja. Cégalapítás már 12.900.- + ÁFA áron 2018-ben is, ami a legkedvezőbb a jelenlegi piacon. Cégalapítás ügyvéd jelenlétében. Elektronikus cég alapítása, egyszemélyes  kft alapítás. Magyarország piacvezető cégalapítási oldala.

CÉGALAPÍTÁS

 Cégalapítás, kft alapítás az oldal fő profilja és igyekszünk hatékony segítséget nyújtani a különböző cégjogi eljárásokkal kapcsolatban is (cégmódosítás, átalakulás más cégformára,cég adásvétel stb.) Elérhetőségeinken kérhet időpontot konzultációra. Kérje szakembereink segítségét!

Tekintse meg hírportálunk főoldalát, magyarország leglátogatottabb cégalapítási és cégeljárási weblapját!

Cégalapítás 2014-ben, kft cég alapítása, cégalapítás olcsón, cégalapítás feltételei, cégalapítás menete        Cégmódosítás, cégmódosítás olcsón, cég módosítása ingyen, céges változtatások        Kft alapítás, kft alapítása, kft alapítás feltétele, kft alapítás menete        Ingyen cégalapítás elérhető csomagban, cégalapítás ingyen        Könyvelés szakértőkkel és garanciával, könyv vezetés, bérszámfejtés        Székhely, székhely szolgáltatás, cég székhely igénylése